Colofon

Bohnenkamp Benelux B.V.

Centurionbaan 200
3769 AV Soesterberg
Tel: +31 (0) 88 220 1700

E mail: info@bohnenkamp-benelux.com
 
 

 

Bij nog niet leverbare en gebruikelijke banden komt het altijd weer voor, dat de bandgegevens achteraf veranderen (nieuwe berekening etc.) Dan dient u hier te letten op:

Alle bandgegevens zoals bijv. doorsneebreedte of afrolomtrek zijn te berekenen waarden. Door de productietoleranties kunnen mogelijkerwijs minimale afwijkingen optreden. Alle informatie op deze pagina's is gebaseerd op de technische gegevens van de fabrikanten. De inhoud is niet bindend en dient uitsluitend om te informeren. De informatiegegevens zijn geen aanbiedingen in de zin van toe te passen wettelijke bepalingen en staan niet in verhouding tot een contract m.b.t. de gepresenteerde producten. Zover niet uitdrukkelijk anders afgesproken, worden zij ook niet contractonderdeel van bestaande of toekomstige contracten van Bohnenkamp Benelux B.V. voor de producten, indien uitdrukkelijk of stilzwijgend, ook niet met betrekking tot de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie en de beschikbaarheid van de producten. De informatie en de beschreven producten en dienstverleningen kunnen zonder eerdere aankondiging van Bohnenkamp Benelux B.V. ieder moment veranderd worden.

Bohnenkamp Benelux B.V. stelt zich niet aansprakelijk in samenhang met deze gegevens. Een aansprakelijkheid voor iedere directe of indirecte schade, eisen voor schadevergoeding, gevolgschade van wat voor aard of uit wat voor rechtsgrond dan ook, die door het gebruik van de geleverde informatie is ontstaan, is, zover wettelijk toegestaan, uitgesloten.

+31 (0) 88 220 1700
@
info@bohnenkamp-benelux.com

* Vereiste velden

Hulp nodig?
Klik op het Help icoon aan de rechterkant om instructievideo's voor het gebruik van de webshop te openen.